1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pizza in the pan

Mix sour cream, mayonnaise, whipped eggs, flour, salt. The dough should be as thick as sour cream. Put it on the pan with thin layers, pan should be oiled beforehand. Make boxes with the help of ketchup, put cut chicken, mushrooms and onion with the crescent shape. Pour mayonnaise and grated cheese. Close the lid of the pan. Bake fro 15 minutes. When cheese is melted pizza is ready.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pizza in the pan

մայոնեզ մայոնեզ 2 chashi_gdal

ձու ձու 1 հատ

ալյուր ալյուր 5 chashi_gdal

աղ աղ

ձեթ ձեթ

միջուկ

սոխ սոխ 1 հատ

հավի միս հավի միս 200 gram

սունկ սունկ

կետչուպ կետչուպ

մայոնեզ մայոնեզ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 246 կկալ

The author and administrator mykitchen