1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել minni pizzas

Form bread layers in a circle way, scrape butter on it sow dried coriander. Cut ham and sausage like crisps, tomatoes like a chain, pepper like cubes. Put tomatoes, ham, sausage, pepper and layered olives on the layers of the bread. Sow minced pepper, make lines with the help of mayonnaise and add grated cheese. Put on the stove pan , under 200 0 C and bake for 8 minutes. Decorate with greens and serve on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք minni pizzas

հաց բատոն հաց բատոն 2 հատ

ապուխտ ապուխտ 320 gram

ապխտած երշիկ ապխտած երշիկ 320 gram

կարագ կարագ 50 gram

մայոնեզ մայոնեզ 8 chashi_gdal

լոլիկ լոլիկ 8 հատ

քերած պանիր քերած պանիր 150 gram

ձիթապտուղ ձիթապտուղ 20 gram

պղպեղ պղպեղ 1 հատ

համեմ համեմ

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ 1 ptxunc

կանաչի կանաչի

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 9COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 541 կկալ

The author and administrator mykitchen