1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել kaltsone . italian close pizza

Mix the yeast into the milk and leave for half an hour. Then add salt, sugar, vegetable oil knead the dough. Cut motsarela cheese in a round way, cut ham and cucumber. If rokforis used cut it into small pieces .This kind of cheese has a special taste. Add all ingredients on one part of the dough sprinkle on oregano and rosemary, put a few basil leaves. Cover the half of the dough. It will look like a chebureki. Mix tomato paste with olive oil, scrape on the surface of the pizza sprinkle on oregano and rosemary. Bake under 200 0 C for 10 minutes until it is red. It can be served on both in a cold and hot way.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք kaltsone . italian close pizza

կաթ կաթ 1 teyi_bajak

ձեթ ձեթ 3 chashi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ 1 chashi_gdal

աղ աղ

խմորիչ խմորիչ 1 chashi_gdal

ալյուր ալյուր 2 teyi_bajak

միջուկ

ապուխտ ապուխտ

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ

մարինացված վարունգ մարինացված վարունգ

ռեհան ռեհան

օրեգանո օրեգանո

հազրեվարդ հազրեվարդ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 151 կկալ

The author and administrator mykitchen