1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել italian pizza

Take all ingredients for making dough mix them and add flour. Then open the dough in a round way scrape tomato paste and add the rest of the ingredients (in which order you wish ). Cook in the stove under 220 C for 10-15 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք italian pizza

ալյուր ալյուր 250 gram

ջուր ջուր

ձու ձու 1 հատ

աղ աղ 3 teyi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ 4 teyi_gdal

ձիթապտուղի ձեթ ձիթապտուղի ձեթ 5 teyi_gdal

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 1 teyi_gdal

միջուկ

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ 70 gram

խոզապուխտ խոզապուխտ 50 gram

լոլիկ լոլիկ 50 gram

շամպինիոն շամպինիոն 30 gram

ձիթապտուղ ձիթապտուղ 20 gram

ձիթապտուղի ձեթ ձիթապտուղի ձեթ 20 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 168 կկալ

The author and administrator mykitchen