1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել appetizer with mushroom and broccoli

Heat the olive oil, fry slices carrot for 1 minute, add sliced celery, add sliced mushroom in a minute, add a pinch of salt, put on the lid and stew for 5 minutes, spice with pepper add not small cut green onion, mix, turn off the fire and leave it to cool. Boil water into the pot, add salt, add broccoli and make it be water free in a minute, wash up with cold water. Mix vegetables, spice, add sauce, add cut greens, mix it and serve on.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք appetizer with mushroom and broccoli

բրոկկոլի բրոկկոլի 500 gram

սունկ սունկ 400 gram

գազար գազար 2 հատ

նեխուր նեխուր 5 coxun

կանաչ սոխ կանաչ սոխ 0.5 punj

սոուս սոուս 0.25 teyi_gdal

ձեթ ձեթ 2 chashi_gdal

կանաչի կանաչի

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 81 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.