1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել lenten dolma with rice

Fry nuts into the pan. Cut onion into small pieces. Take off the nuts form the fire, heat olive oil into the same pan and fry the onion. Cut fried nuts and garlic, add into the fried onion add dried mint, half boiled rice and mix it well. Spice with salt and pepper, add grated cover of a little lemon, mix it well put a lid on it. Cut dill and parsley into small pieces, add cut greens into the filling put into the plate, half lemon juice and mix it well. Open grapes washed leaves, put on them the filling and roll dolmas. Put rolled dolmas into the pot or pan, plate raisins among the slices. Add on it olive oil, boiled water, cover with plate so as not to let dolmas to destroy, cover with the lid and put on the fire. Reach to the boiling position with the help of high fire, then lower the fire and cook until it is ready. Serve on in a cool way.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք lenten dolma with rice

բրինձ բրինձ 200 gram

խաղողի տերևներ խաղողի տերևներ 400 gram

ձեթ ձեթ 3 chashi_gdal

սոխ սոխ 1 glux

սխտոր սխտոր 1 pchex

մաղադանոս մաղադանոս 0.5 punj

սամիթ սամիթ

նանա նանա 1 teyi_gdal

կիտրոն կիտրոն 1 հատ

չամիչ չամիչ 50 gram

ընկույզ ընկույզ 50 gram

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 110 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.