1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cheburek with rice and vegetables

Pour into the jorum 250ml water, 0,5 tea spoon salt, mix it add 200dram flour, knead dough, then add as much flour as it will be needed so that there appear dough which will not glue into your hands. Knead the dough, beat it and leave it to rest a little. Fry onion with small cut olive oil until it becomes transparent, add small cut onion in half a minute add big grated carrot, cucumber cut into cubes and fry until cucumber softens, spice with soy sauce, pepper, coriander seeds, turn off the fire add boiled and water free rice add salt, mix it and leave it to cool. Heat olive oil into the pan. Make balls from dough, roll with rolling pin with the thickness of 2-3 mm, put filling on one part, bring forward the other part, fix the edges well and fry with two sides until there appears red cover on the cheburek. Remove on the napkin. Serve on in hot condition.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cheburek with rice and vegetables

ալյուր ալյուր 400 gram

բրինձ բրինձ 130 gram

գազար գազար 1 հատ

վարունգ վարունգ 230 gram

սոյայի սոուս սոյայի սոուս 4 chashi_gdal

համեմի սերմ համեմի սերմ

սև պղպեղ սև պղպեղ

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ

սոխ սոխ 1 glux

սխտոր սխտոր 1 pchex

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 84 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.