1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել salad "zatik" / ''ladybird''

Cook potato, egg and carrot. Cut fish and cucumber. Hold therough the scraper potato, egg and apple. Arrange salad with layers: fish, mayonnaise, carrot, mayonnaise, egg, mayonnaise, apple, mayonnaise. Decorate with greens, berries. Put boied quail eggs in the middle of the dish.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք salad "zatik" / ''ladybird''

ձուկ ձուկ 150 gram

կարտոֆիլ կարտոֆիլ 200 gram

գազար գազար 3 հատ

թթու վարունգ թթու վարունգ 2 հատ

ձու ձու 2 հատ

խնձոր խնձոր 3 հատ

մայոնեզ մայոնեզ 300 gram

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 0.5 teyi_gdal

կանաչի կանաչի

զարդարելու համար

լորի ձու լորի ձու 5 հատ

սոխ սոխ 1 հատ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 766 կկալ

The author and administrator mykitchen