1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել kulich. slavonic ladybird (zatik)

Open the yeast in a hot milk, in a 20 minutes add all ingredients beside raisins. Add 1 kg flour, if there will be a need add more, it depends on the quality of the flour. At the end add raisins. Cover and leave it to stay in a hot place for 2 hours. Hot the stove under 1800 C. Oil the pan or small plates, sprinkle with flour, empty can boxes may be used as well. Fill 2/3 of load with dough. Real paska should raise 3 sm from the dish. After baking it should look like a mushroom. Bake for 30-40 minutes. Cover hot paskas: kulichs with the mix of the sugar and the white part of the egg. Strew kunjut or colorful small candies.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք kulich. slavonic ladybird (zatik)

ալյուր ալյուր 2 kg

կաթ կաթ 1 liters

ձու ձու 3 հատ

կարագ կարագ 250 gram

խմորիչ խմորիչ 25 gram

շաքարավազ շաքարավազ 2.5 teyi_bajak

վանիլային շաքար վանիլային շաքար 100 gram

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 586 կկալ

The author and administrator mykitchen