1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել irish coffee – make

Strong Espresso. Add Irish whiskey, sugar and leave to melt. Warm the mixture, but don’t leave to boil. Pour into Cup. Slowly and carefully pour the cream into the spoon, take down to the bottom of the cup, then raise. Sometimes cream is added in whipped condition. In to the original recipe cream is without whipping. Serve ho.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք irish coffee – make

վիսկի վիսկի 40 ml

սուրճ էսպրեսո  սուրճ էսպրեսո 80 ml

սերուցք սերուցք 30 gram

շագանակագույն շաքարավազ շագանակագույն շաքարավազ 1 teyi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 5 կկալ

The author and administrator mykitchen