1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել macaroni with mushroom sauce

Slice the bacon, heat the slices into the pan, mix while frying until fat comes out of it and it becomes crispy. Make thin slices of it. Boil water into the pot, add salt and cook macaroni. Remove the bacon into the plate, fry the mushroom with the rest of the fat until it is ready. Put into the mixer pot cream, flour, add the half of the fried mushroom, mix it replace bavck into the pan and cook, add salt and pepper, add lemon juice and cook for 1 minute. Make macaroni be water free, add into the sauce, mix it and move the dish on the serving plate, sprinkle on it the pieces of bacon.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք macaroni with mushroom sauce

մակարոն մակարոն 300 gram

սունկ սունկ 200 gram

բեկոն բեկոն 100 gram

ալյուր ալյուր 1 chashi_gdal

սերուցք սերուցք 200 ml

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 1 chashi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 95 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.