1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել risotto with vegetable and mushroom

Cut paper and carrot in cubes, pestle the onion fry with vegetable oil in a deep iron pan for 5 minutes. Wash the rice with cold water, dry and fill into the pan and add the hot broth. Cook for 15 minutes on a lowered fire and mix. Take off the rice from the fire spice with turmeric add salt and paper. Make a souse. Pestle mushrooms (Champignons) and fry them for 5-7 minutes. Add sliced tomatoes, salt, paper and stew for 5 minutes. Serve immediately with the souse. Decorate with parsley.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք risotto with vegetable and mushroom

բրինձ բրինձ 200 gram

մսի արգանակ մսի արգանակ 500 ml

շամպինիոն շամպինիոն 100 gram

լոլիկ լոլիկ 2 հատ

գազար գազար 1 հատ

պղպեղ պղպեղ 1 հատ

սոխ սոխ 1 glux

ձեթ ձեթ 3 teyi_gdal

քրքում քրքում 1 teyi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

մաղադանոս մաղադանոս

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 210 կկալ

The author and administrator mykitchen