1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել rice with lemon and tomato

Mix the onion and tomato by food mixer (processor) until it will become puree. Pour 2 teaspoon oil into the frying pan, then add rice and roast until it’ll become golden. Add garlic, hot pepper and leave for 1 min, then pour the tomato and onion mixture, water and salt. Close the lid and cook for 10 -15 min. Pour sliced coriander on it, squeeze lemon juice and serve.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք rice with lemon and tomato

բրինձ բրինձ 150 gram

լոլիկ լոլիկ 2 հատ

սոխ սոխ 1 glux

կծու պղպեղ կծու պղպեղ 1 հատ

սխտոր սխտոր 1 pchex

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ 1 chashi_gdal

կիտրոն կիտրոն 1 հատ

աղ աղ

համեմ համեմ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 119 կկալ

The author and administrator mykitchen