1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել rice with dries and pistachios

Boil the water. Thaw butter in a separate pot, fry onion. Add salt, pepper, sugar, cinnamon, pour sliced pistachio and mix, then add the dried cherries, fry for 2 min. Pour boiled water and rice, cover with lid and cook on light fire for 30 min or an hour. Take from oven, remove the lid, turn plate on the pot and drastically invert the mass onto a plate and carefully remove the pot.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք rice with dries and pistachios

ջուր ջուր 3 teyi_bajak

սոխ սոխ 1 glux

կարագ կարագ 100 gram

պիստակ պիստակ 150 gram

դարչին դարչին 1 teyi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ 1 teyi_gdal

բրինձ բրինձ 0.5 teyi_bajak

չիր չիր 150 gram

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 192 կկալ

The author and administrator mykitchen