1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել rice in mexican way

Warm the onion, cumin, green pepper in oil, add the broth, after warming add the rice, close the lid and cook on small fire for 20 -30 min. In the end add the cooked bean, cooked sliced chicken and cook for a few minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք rice in mexican way

հավի արգանակի հավի արգանակի 0.5 teyi_bajak

աղացած չաման աղացած չաման 0.5 teyi_gdal

սոխ սոխ 1 glux

կանաչ պղպեղ կանաչ պղպեղ 1 հատ

բրինձ բրինձ 100 gram

կարմիր լոբի կարմիր լոբի 150 gram

հավի կրծքամիս հավի կրծքամիս 250 gram

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 119 կկալ

The author and administrator mykitchen