1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cheese balls and green bean

Separate egg yolks and proteins, add a punch of salt on the proteins, mix it well until there appears solid foam. Turn off the mixer, add big grated cheese on the proteins, mix it, make 12 balls from the mass, and put into the fridge for 15 minutes. Put the whole seeds of green bean into the salted water and cook for 7-8 minutes. Add salt on the garlic, mash it, add nuts, cut parsley, mash them together, the add sour cream and small cut parsley and mix them. Make beans be water free, add cold water on it, and again make it be water free. Add 1-2 table spoon water on the egg yolks, add salt and pepper and mix them. Heat olive oil into the stew pot. Puddle cheese balls into the rusk, then puddle into the yolk, again puddle into the rusk then fry with olive oil for 2 minutes. Be careful not to allow the cheese come out off the balls. Remove the balls on the napkin. Put green beans on the serving plate, add sauce on it, put cheese balls on the side.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cheese balls and green bean

ձու ձու 2 հատ

պաքսիմատ պաքսիմատ 1 teyi_bajak

ձեթ ձեթ 250 ml

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

կանաչ լոբի կանաչ լոբի 300 gram

մաղադանոս մաղադանոս 1 punj

սխտոր սխտոր 0.5 pchex

ընկույզ ընկույզ 50 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 340 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.