1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել stuffed shells

Boil water into the pot, add salt, macaroni, cook the shells until it is ready. Cut onion into small pieces, add salt on it, add lemon juice and leave fro 5 minutes to marinate. Make macaroni be water free, turn on the towel and let them become water free. Separate boiled the yolk of solid boiled eggs, cut proteins into small cubes, add on the onion, add small cut cucumber, parsley, grate the cheese, add mashed fish pan, mayonnaise, add salt and pepper and mix it. Peel the yolks into a separate plate and grate it in a small way. Put lettuce leaves on the plate and put tomato slices. Fill in the shell macaronis, put on the plate, sprinkle egg yolks on the open parts of the shells.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք stuffed shells

մակարոն մակարոն 150 gram

ձու ձու 2 հատ

վարունգ վարունգ 1 հատ

սոխ սոխ 0,5 glux

COM_CCK_canned_fish COM_CCK_canned_fish

մայոնեզ մայոնեզ 2 chashi_gdal

մաղադանոս մաղադանոս 0,5 punj

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 1 chashi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

հազարի տերևներ հազարի տերևներ

լոլիկ լոլիկ 1 հատ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 1COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 257 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.