1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել spagetti with green sauce

Fry into the pan round cut onion, squash cut into cubes, sliced stalks of the celery, small cut garlic. Boil a little spinach into the salted water, then make it be water free. Boil water into the pot, add salt and cook spaghetti. Mash spinach, cut it, put on the fried vegetable, spice with salt and pepper, nuts, ginger, pour white vine, cook for 5 minutes until the liquid parts stews. At the end add almonds and grated parmesan, boiled and water free spaghetti, mix and serve on sprinkle on it parmesan cheese.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք spagetti with green sauce

սպագետի սպագետի 300 gram

սոխ սոխ 100 gram

նուշ նուշ 30 gram

ձեթ ձեթ 50 ml

դդում դդում 200 gram

սխտոր սխտոր 2 pchex

նեխուր նեխուր 3 coxun

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 50 ml

քերած պանիր քերած պանիր 50 gram

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

կոճապղպեղ կոճապղպեղ 0.5 teyi_gdal

մշընկույզ մշընկույզ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 64 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.