1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել italian omelette

Break eggs into the mixer pot, add salt and mix slightly, then add 60 ml milk, flour, grated parmesan and continue to mix for 2-3 minutes. Make canned mushroom be water free. Melt butter into the pan, fry thin sliced onion until it becomes transparent., add water free mushroom mass and fry for 5 minutes. Heat olive oil into another pan, make 2 omelette form the received mass. Add a little milk on the mushroom mass, spice with salt and pepper, add melted cheese, cut parsley, turn off the fire and leave the cheese to melt. Put the made omelletes on the serving plate, put on the one side mushroom filling, bring the other part forward, decorate with the green leaves. Serve on in a hot condition.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք italian omelette

ձու ձու 4 հատ

սոխ սոխ 1 glux

մաղադանոս մաղադանոս 0.5 punj

կարագ կարագ 20 gram

ձեթ ձեթ 2 chashi_gdal

ալյուր ալյուր 2 chashi_gdal

կաթ կաթ 100 ml

պահածոյացված սունկ պահածոյացված սունկ 200 gram

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 428 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.