1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել chicken with vegetables and rice

In this recipe we can replace chicken breast with any other kind of meat. Cut green onion and red pepper, wash champignons separate heads and from legs and cut into small pieces. Cut the chicken fillet into cubes. of with potato pulp into Put butter into the pen, put the chicken, onion, pepper, champignons and sprinkle with salt and pepper. When vegetables soften, add the cream and mix. To make the souse infuse, add potato flour by constantly mixing. Add a little water if necessary. Cook rice (cup rice, 1.5 cup of water, butter), pour into plate, pour souse and serve.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք chicken with vegetables and rice

կանաչ սոխ կանաչ սոխ 5 coxun

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 1 հատ

շամպինիոն շամպինիոն 250 gram

հավի կրծքամիս հավի կրծքամիս 600 gram

կարագ կարագ 50 gram

սերուցք սերուցք 200 gram

կարտոֆիլի կրախմալ կարտոֆիլի կրախմալ 1 teyi_gdal

բրինձ բրինձ 500 gram

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 319 կկալ

The author and administrator mykitchen