1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել rice with brussels cabbage and mushroom

Cut onion into half circles, fry with olive oil until it becomes transparent, add small cut carrot into cubes, fry until carrot receives bright color add oyster mushroom cut with hands, stew for 5-6 minutes, then add rice, spice with salt and pepper, add boiled water with twice size of the rice, sprinkle nuts, put on the lid, reach the boiling temperature, turn the fire on low level and continue to cook for 15-17 minutes. Boil water into the pot, add salt, boil the leaves of the Brussels cabbage for 8 minutes, make it be water free, cut it, add on the rice, mix it carefully, turn off the fire, make holes, leave it 10 minutes to rest then add on the serving plate, sprinkle cut dill on it.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք rice with brussels cabbage and mushroom

բրինձ բրինձ 200 gram

սունկ սունկ 400 gram

կաղամբ կաղամբ 200 gram

սոխ սոխ 1 glux

գազար գազար 1 հատ

սամիթ սամիթ 0.5 punj

մշընկույզ մշընկույզ

ձեթ ձեթ

աղ աղ

կարմիր աղացած պղպեղ կարմիր աղացած պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 69 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.