1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել appetizer with apple and cinnamon

Put butter into the stew pot, sugar, lemon juice, 3 table spoon water then put on the low volume fire. Remove the seeds with the direction of the axis direction, peel it, male slices with 1 sm of thickness. As soon as syrup is thickens and gets red add cinnamon and brandy, put the apple slices into the syrup and cook for 5 minutes. Mix the cream. Serve the apple slices in tepid way with mixed cream.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք appetizer with apple and cinnamon

խնձոր խնձոր 2 հատ

կարագ կարագ 120 gram

շաքարավազ շաքարավազ 0,5 surchi_bajak

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 1,5 teyi_gdal

կոնյակ կոնյակ 1,5 chashi_gdal

դարչին դարչին

սերուցք սերուցք 100 ml

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 42 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.