1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել sweet curd

Mix sour cream, cottage cheese, eggs, semolina, sugar, vanilin. Make homogeneous mass with bland. Add nuts, cocoa, raisins according to your taste. Put foil on the pan, pour cottage cheese mass smooth the surface. Put the pan on the other plate which is larger and deeper. Pour larger boiler with half water. Put pans into the stove and cook for half an hour under 1600 C. Take out and freeze for 30-40 minutes. Take out frozen curd carefully and remove the foil. Keep the knife into the hot water, cut and place on the plate. Thaw chocolate on the steam and pour on the layers of the curd. There will be candies with cottage cheese.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք sweet curd

կաթնաշոռ կաթնաշոռ 500 gram

ձու ձու 2 հատ

սպիտակաձավար սպիտակաձավար 1 chashi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ 0.5 teyi_bajak

վանիլ վանիլ

շոկոլադ շոկոլադ 100 gram

միջուկ

կակաո կակաո 2 chashi_gdal

ընկույզ ընկույզ

չամիչ չամիչ

չիր չիր

շոկոլադ շոկոլադ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 11COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 356 կկալ

The author and administrator mykitchen