1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել crepe cyuzet

Melt 50 gram butter. Mix egg well with salt and sugar, add drizzled flour, milk, melted butter, mix it until there appears homogeneous mass. Scrape the rest of the butter on the pan, bake 4-6 milk doughs, slice with four layers, put on the plate. Peel one orange, slice orange into thin slices, squeeze the orange juice. Put on the dry pan brown sugar, fry for 5 seconds, then add table spoon water, 25 gram butter, mix it while cooking until sugar melts. Add orange cover, in a minute add orange juice, cook for 4 minutes, then add milk soughs into the sauce, pour the brandy and cook for 1 minute and serve it.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք crepe cyuzet

ալյուր ալյուր 125 gram

ձու ձու 1 հատ

կաթ կաթ 250 ml

շաքարավազ շաքարավազ 2 teyi_gdal

կարագ կարագ 70 gram

աղ աղ 1 ptxunc

նարինջ նարինջ 2 հատ

շագանակագույն շաքարավազ շագանակագույն շաքարավազ 3 chashi_gdal

կոնյակ կոնյակ 50 ml

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 167 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.