1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել curds jelly with wine

Pour boiled water on the gelatin and leave it for half an hour. Pour out the unnecessary liquid, heat on the steam, and don't let it to boil. Heat the milk, put on the steam, add 3 table spoons sugar dust, vanilin, esentsia, mixed yolks and cook by constantly confusing. Leave on the steam until it is thick. Mix with jelly, grated cottage cheese with whipped cream. Put the mass into the plates and freeze. Mix wine with the rest of the sugar dust, cook until it is tick. Put on the plates wine sweet juice, put on it gelatin and decorate with fruits.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք curds jelly with wine

կաթ կաթ 1 teyi_bajak

շաքարի փոշի շաքարի փոշի 350 gram

էսենցիա էսենցիա 0.5 teyi_gdal

դեղնուց  դեղնուց 2 հատ

ժելատին ժելատին 2 chashi_gdal

կաթնաշոռ կաթնաշոռ 300 gram

սերուցք սերուցք 1 teyi_bajak

կարմիր գինի կարմիր գինի 3 chashi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 222 կկալ

The author and administrator mykitchen