1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել dough covered pie

Cut onion into small pieces, fry with butter until it becomes transparent, add small cut garlic and parsley, mix it, turn off the fire and leave the fried onion to cool a little. Break egg into the pot and mix it well. Cut boiled egg with the length. Turn on the stove under 180 0 temperature, leave the stove pan to heat. Spice minced meat with salt and pepper, add fried onion and the part of the mixed egg, knead it well. Open sliced dough with the shape of rectangle form, divide it into three parts, put the stuffing in the middle part with rectangle shape, put on it the half of the boiled eggs, cover them with the rest of the stuffing give this mass the shape of cylinder. Make opening on the free remanded edges of the dough under 450 angle, put forward the received ribbons in order, close the stuffing part with it. Remove that dough covered pie on the olive paper, and remove on the stove pan with olive paper scrape mixed egg on the surface. Replace the stove pan into the stove, cook pie for 40 minutes until it receives golden color.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք dough covered pie

տավարի միս տավարի միս 600 gram

շերտավոր խմոր շերտավոր խմոր 1 հատ

ձու ձու 4 հատ

կարագ կարագ 50 gram

սոխ սոխ 2 glux

սխտոր սխտոր 2 pchex

մաղադանոս մաղադանոս 0.5 punj

մանանեխ մանանեխ 2 teyi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 472 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.