1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել grandmother’s clews

Wash mushrooms, cut, fry with onion. Whisk three eggs and make omlette. Cut into small pieces and stir with mushrooms. Add also finely chopped greens. Add grated onion, a little butter, spices, salt and pepper to the chicken. You may add hercules oatmeal cooked with milk, it will be more watery. Spread the dough, chop into thin slices. Smooth the chicken filling by hand, put some omlette in it, close and round up, wrap thin, thread-like layers of the dough. Put into the whipped eggs, then into sesame. Place foil on the pan,lay the balls, bake in 180°C for 40 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք grandmother’s clews

շերտավոր խմոր շերտավոր խմոր 400 gram

հավի միս հավի միս 1 kg

սունկ սունկ 300 gram

սոխ սոխ 2 glux

ձու ձու 4 հատ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

կանաչի կանաչի

քունջութի սերմեր քունջութի սերմեր 2 chashi_gdal

կարագ կարագ 100 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 8COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 662 կկալ

The author and administrator mykitchen