1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pie with eggplant

Take off the butter form the freezer, grate it with scraper, add 60 ml cold water, flour, knead the dough, add grated yellow cheese, knead it well, whip with food membrane and put into the fridge for 30 minutes. Cut eggplant, pepper and garlic into small sticks, fry into the olive oil partially and remove to the bolt or on the napkin. Squeeze the lemon juice, add honey, mix it, cook for 5 minutes, take off the fire, mix with fried vegetable and with slightly mashed ''feta'' cheese, then mix them all. Divide the dough into 2 parts, roll one off them, unroll on the pan covered with olive paper, spray on it the stuffing, cover the dough with two layers, fix the edges well with the help of folk, sprinkle sesame on the surface. Cook into the stove under 2100 temperature for 35-40 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pie with eggplant

սմբուկ սմբուկ 1 հատ

սխտոր սխտոր 2 pchex

կիտրոն կիտրոն 0,5 հատ

մեղր մեղր 1,5 chashi_gdal

քունջութի սերմեր քունջութի սերմեր 2 chashi_gdal

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 1 հատ

կանաչ պղպեղ կանաչ պղպեղ 1 հատ

ալյուր ալյուր 175 gram

կարագ կարագ 100 gram

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

յուղ յուղ 2 chashi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 70 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.