1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել grandfather’s mustache

Grate onion, add to the meat, pour salt and stir. Pour lecho into the pan. In case you do not have lecho, peel 3-4 tomatoes, cook with chopped pepper and onion. Add salt, pepper and greens. Take 8-10 sticks of spaghetti, halve. Take a little meat, put on the spaghetti like kabab. Put in the pan. Repeat till spaghetti and meat end. Place kababs separately. Apply butter on them. Pour as much water as to cover them. Close the lid, boil 15-20 minutes. Serve with greens on it.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք grandfather’s mustache

տավարի միս տավարի միս 500 gram

սոխ սոխ 1 glux

սպագետի սպագետի 500 gram

լոլիկ լոլիկ

պղպեղ պղպեղ

սոխ սոխ 1 glux

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

կանաչի կանաչի

կարագ կարագ 50 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 162 կկալ

The author and administrator mykitchen