1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել polish dumplings

Mash well together or mince boiled potato and home made cheese or curd. Cut onion into small pieces, fry with little olive oil, add little cut and water free mushroom an d fry until water stews, add on the potato mass, add 1 teaspoon sour cream, salt and pepper, mix them well and put aside. Break an egg on the small pot, mix it, add half cup of tepid water, 1tablespoon olive oil and mix them together. Sprinkle salt with flour into the big pot, make a hole in the middle, add liquid part, knead it well and add water during that period according to the need. Open the half or the knead on the table, cut round parts put stuffing and fix the edges add 3 liters of water into the pot, add 15-20 dumplings on it and cook them. As soon as it arise on the surface of the water, take off the water with the help of pore spoon, put into the serving plate add butter, sour cream and serve it.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք polish dumplings

կարտոֆիլ կարտոֆիլ 3 հատ

ձեթ ձեթ 1 chashi_gdal

պահածոյացված սունկ պահածոյացված սունկ 150 gram

սոխ սոխ 2 glux

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ալյուր ալյուր 500 gram

ձու ձու 1 հատ

ջուր ջուր 250 ml

կարագ կարագ 40 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 337 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.