1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cookies with greens and curd

Cut greens and green onion into small pieces, mix with curd, break an egg on it, spice with salt and pepper, cover it and put into the fridge for 15-20 minutes. Spice flour with salt and pepper, mix them, put on the pan. Make cookies form the curd stuffing with he help of wet hands, imbrue into the flour, fry with olive oil, remove on the napkin. Serve on in a tepid condition with cut tomato and cucumber.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cookies with greens and curd

կաթնաշոռ կաթնաշոռ 200 gram

ձու ձու 1 հատ

ալյուր ալյուր 100 gram

ձեթ ձեթ

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

լոլիկ լոլիկ 1 հատ

վարունգ վարունգ 1 հատ

համեմ համեմ

սամիթ սամիթ

կանաչ սոխ կանաչ սոխ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 142 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.