1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pie with chicken and vegetable

Cut onion, 30 gram butter and 1 table spoon olive oil fry it for 1-2 minutes, add small cube cut chicken meat and fry it while mixing for 5-6 minutes, add flour, mix spice with salt and pepper, curry add 1 cup of milk, reach to the boiling condition, add small cut broccoli, 0,5 cup of water free green peas, mix and take off the fire immediately. Break 1-2 eggs into the pot, add cream, spice and mix. Melt the rest of the butter, olive the stove pan, spread on it a few layers of dough so as the edges would hang down a little, olive them spread on it the stuffing with meat and vegetables. Put filo dough into the sauce with a turn and put on the stuffing part in an asymmetric way, there should be not even surface. At the end bring forward the edges of the dough, spice them with sauce as well and put into the stove under 1800 temperature on the lower part of the stove and cook for 40-45 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pie with chicken and vegetable

հավի կրծքամիս հավի կրծքամիս 250 gram

սոխ սոխ 1 glux

կարագ կարագ 70 gram

ձեթ ձեթ

ալյուր ալյուր 1 chashi_gdal

կաթ կաթ 1 teyi_bajak

ձու ձու 2 հատ

սերուցք սերուցք 150 ml

բրոկկոլի բրոկկոլի 50 gram

կանաչ ոլոռ կանաչ ոլոռ 0.5 teyi_bajak

խմոր խմոր 250 gram

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 341 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.