1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել roll with marrow

Grate onion in a small way or mash it with mixer, peel marrow, add egg yolks, flour, spice with salt and pepper. Add salt egg white and add salt until there is a solid foam, add on the rest of the ingredients and mix it carefully. Spread an oil paper on the stove pan, add a little oil, add dough, and make it even, cook under 2000 temperature into the stove until it is golden. Make sllices of the mushroom, fry with olive oil, add smal cut garlic, spice with salt and pepper, add cream, put on the lid and cook for 2-3 minutes. Turn marrow dough on the food membrane, remove the oil paper. Spread mushroom mass on the dough, add grated cheese, whip the roll and whip the food membrane tightly from the surface, leave it for 15 minutes then remove the membrane, cut and serve.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք roll with marrow

դդում դդում 2 հատ

ձու ձու 4 հատ

ալյուր ալյուր 100 gram

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 1 teyi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

սունկ սունկ 400 gram

սերուցք սերուցք 200 ml

սխտոր սխտոր 1 pchex

սոխ սոխ 1 glux

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 407 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.