1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել hot dish with broccoli and cheese

Put the curd into the pot, mash it, garte on it the butter, break 1 egg, mix it, then sprinkle the flour add 0,5 tea spoon salt and 1 tea spoon baking powder, knead the dough, roll with food membrane and put into the freeze for 30 minutes.Cut brocoli into pieces, stew on the steam for 5 minutes, remove into the plate and leave to cool. Take off the dough from the stove, roll it spread on the sampler with 2-.3sm debth thrill the dough with fork, put the list of oil paper, put any grain and put into the beforehand heated stove under 2000 C temperatute and cook for 10-12 minutes. Break 4 eggs into the pot, add cream, spice with salt and pepper and mix. Take off the grained oil paper, slightly sprinkle zera on the dough, replace the sampler nto the stove and bake for 5 minutes. Separate brocoli and brinzza cheese. Take off the sampler out of the stove, put on the hole separated broccoli and cheese, cream suace, put the sampler into the stove and cook for 25 minutes, then sprinkle on it the grated cheese and cook for 15 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք hot dish with broccoli and cheese

բրոկկոլի բրոկկոլի 400 gram

կաթնաշոռ կաթնաշոռ 200 gram

կարագ կարագ 100 gram

ալյուր ալյուր 2 teyi_bajak

ձու ձու 5 հատ

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 1 teyi_gdal

սերուցք սերուցք 150 ml

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 586 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.