1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել strawberry and white chocolate cake

Warm the oven to 175 degree in a large bowl mix the oat flakes, flour, sugar, baking powder, soda and salt. Cut the butter into small pieces and put the cold pieces of the butter into the rest of the components. Mix by fingers or mixer until received oily smithereens. Separate 1 cup of that mixture and put the remaining part into the frying pan and flatten. Bake for 12-13 minutes and when it become firm, take out, there is no need to redden. Warm a little strawberry jam and mix with lemon peel. Pour the jam into the dough and clamp the sliced strawberry above. Pour the remaining 1 cup of the dough on strawberry and put into the oven again. Bake for another 20-25 minutes. When the dough gets light brown color, take it out and leave an hour to cool. Melt the white chocolate and pour on dough then cut and serve.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք strawberry and white chocolate cake

վարսակի փաթիլներ վարսակի փաթիլներ 2 teyi_bajak

ալյուր ալյուր 1 teyi_bajak

շաքարավազ շաքարավազ 3 teyi_bajak

շագանակագույն շաքարավազ շագանակագույն շաքարավազ 3 teyi_bajak

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 1 teyi_gdal

սոդա սոդա 0.5 teyi_gdal

աղ աղ 0.5 teyi_gdal

կարագ կարագ 200 gram

ելակի մուրաբա ելակի մուրաբա 120 gram

կիտրոն կիտրոն 0.5 հատ

ելակ ելակ 2 teyi_bajak

շոկոլադ շոկոլադ 120 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 8COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 155 կկալ

The author and administrator mykitchen