1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pie with curd

Drizzle flour into the pot, soda, baking powder, vanillin, ¾ cup of sugar, mix it, add soft butter, receive fatty chips. Mix curd and 0,5 cup of sugar, break on it eggs mix them. Spread olive paper under the cylinder, pour the greater part of half of the dough make it even, pour kernel part with curd, make it even, spread on it the rest of the chips. Cook the pie under 180 0 temperature into the beforehand heated stove for 25-30 minutes until it becomes golden, cool it, then take off the cylinder and cut.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pie with curd

կարագ կարագ 125 gram

ալյուր ալյուր 2 teyi_bajak

շաքարավազ շաքարավազ 1.5 teyi_bajak

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 1 teyi_gdal

սոդա սոդա 1 teyi_gdal

կաթնաշոռ կաթնաշոռ 400 gram

ձու ձու 2 հատ

վանիլ վանիլ 1 ptxunc

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 265 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.