1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել french onion pie

Grate boiled potato. Mix with flour and margarine. Mash the mixture, add water and knead dough quickly. Put in the fridge for an hour. Slice onion ring-ring, fry, mix continuously and leave to refrigerate. Open the dough and put in the greased pan. Pierce the dough in several places and put in the fridge for 15min. Bake the lower layer of the dough at 200C for 10min. Whisk the egg with milk, add grated cheese, onion and salt. Fill the core on the baked dough. Share the fish and olives and align on the core. Bake 25min.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք french onion pie

կարտոֆիլ կարտոֆիլ 2 հատ

ալյուր ալյուր 225 gram

մարգարին մարգարին 50 gram

ջուր ջուր 1 chashi_gdal

միջուկ

ձեթ ձեթ 2 chashi_gdal

ձու ձու 3 հատ

կաթ կաթ 300 gram

ձիթապտուղ ձիթապտուղ 100 gram

ապխտած ծովատառեխ ապխտած ծովատառեխ 100 gram

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 472 կկալ

The author and administrator mykitchen