1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել french cookies

Melt the butter in stewpot in 300 ml water. Then take off the fire, fill salt, add sieved flour. Mix with shovel so that it would become a homogeneous mass. One by one add eggs and mix every time until it will assimilate then add the next. Warm the oil in a deep pot under 160-180°С. Under that hit 1x1 piece of white bread should become red in 30 minutes. Drop into the hot ail small dough with teaspoon, fry for about 6 minutes turn up so that it will redden balanced. Take out and put it into a napkin to excess the oil. Align on a large plate and sprinkle sugar powder. Serve immediately.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք french cookies

կարագ կարագ 100 gram

ալյուր ալյուր 1 teyi_bajak

ձու ձու 4 հատ

աղ աղ 1 teyi_gdal

ձեթ ձեթ 1 liters

շաքարի փոշի շաքարի փոշի

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 514 կկալ

The author and administrator mykitchen