1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել brazilian dumpling

Beat egg with sugar and salt. Add the flour, starches, baking powder, milk and knead a dough. Warm the oil in the big stewpot. Make a dough balls with the help of spoon and drop into the oil for a few minutes. Fry all the balls, sprinkle sugar on it and serve with coffee.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք brazilian dumpling

ալյուր ալյուր 1 teyi_bajak

օսլա օսլա 0.5 surchi_bajak

կաթ կաթ 0.5 teyi_bajak

ձու ձու 2 հատ

շաքարավազ շաքարավազ 2 chashi_gdal

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 2 teyi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ

աղ աղ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 246 կկալ

The author and administrator mykitchen