1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել banana bun

Melt the butter and freeze. Sift 3 1/4 cup of flour. Make the banana puree by blender , salt about one cup of puree, add vanilla. Pour in the pot the milk, water, yeast and mix. Add banana, sugar and butter. Mix also flour and make a sticky dough. Sprinkle flour on the table generously, knead the dough until it will stop cling the hands. Cover it and leave until the amount of dough will grow twice. Knead the dough again, make small balls, clamp on frying pan. Scrape milk and yolk mixture on it and leave for twenty minutes. Warm the oven in advance to 200 degree, bake the buns about twenty minutes. The buns should acquire golden peel. Serve with tea or milk.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք banana bun

ալյուր ալյուր 3 teyi_bajak

կարագ կարագ 25 gram

բանան բանան 3 հատ

աղ աղ 0.5 teyi_gdal

վանիլ վանիլ 1 teyi_gdal

կաթ կաթ 0.5 teyi_bajak

խմորիչ խմորիչ 15 gram

շաքարավազ շաքարավազ 3 chashi_gdal

դեղնուց  դեղնուց 1 հատ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 201 կկալ

The author and administrator mykitchen