1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել muffins with orange and chocolate

Sift the flour, add cocoa, sugar, vanilla sugar and baking powder. Stir carefully. Boil a cup of coffee. Make a hole in the flour, put butter and vinegar into it. Stir in, add the boiled coffee. Stir in until it becomes a chocolate one-colour mass. Peel the orange, reduce into small pieces. Add it to the chocolate mass, stir in again. Spread the dough in the pan, bake it at 180°C for 35 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք muffins with orange and chocolate

ալյուր ալյուր 200 gram

շաքարավազ շաքարավազ 200 gram

կակաո կակաո 30 gram

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 1.5 teyi_gdal

վանիլային շաքար վանիլային շաքար 2 teyi_gdal

աղ աղ 0.5 teyi_gdal

ձեթ ձեթ 0.5 teyi_bajak

քացախ քացախ 1 teyi_gdal

աղացած սուրճ աղացած սուրճ 3 chashi_gdal

նարինջ նարինջ 1 հատ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 57 կկալ

The author and administrator mykitchen