1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել armenian round gata

Sprinkle four on the pot or on the table, add salt and, add 100 gram melted butter, mix and add the mixture of 1 egg and matsun, knead the dough, then beat with rolling pin for 5 minutes, or beat on the table, cover the dough and leave for 20 minutes to rest. For mixture of filling mix slightly fried flour, sugar, soft butter and vanillin, receive even crumb. Make the dough be thin on the piece of olive paper, fix it, cut the additional dough, make gata be with the height of 1,5 sm , make ornaments with folk, scrape mixed egg and cover. Remove gata with olive paper unto the stove cook under 2000 temperature until there will be red cover on the surface.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք armenian round gata

ալյուր ալյուր 2 teyi_bajak

կարագ կարագ 175 gram

ձու ձու 2 հատ

մածուն մածուն 0.5 teyi_bajak

սոդա սոդա 0.5 teyi_gdal

աղ աղ 1 ptxunc

շաքարավազ շաքարավազ 0.5 teyi_bajak

վանիլ վանիլ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 2COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 264 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.