1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել “fried” cake

Stir in the cottage cheese and sugar, add baking soda, eggs, flour, vanilla sugar. The dough should not be thick and not so watery. Open the dough, cut it of the same size as the pan. Bake it in the pan without greasing. For the cream pour milk and sugar into a boiler, put it on the fire. Put the butter in it and stir in well. Whisk the eggs, pour in the milk when it boils. Stir starch into the milk and pour it into the cream, let it boil for 5 minutes. Apply the cream when all the layers are baked. You may add cocoa to the half of the cream, so you will have two kinds of cream. Apply chocolate cream on the first layer, white cream on the next layer , and so on. Decorate with coconut flakes and refridgerate it.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք “fried” cake

կաթնաշոռ կաթնաշոռ 400 gram

շաքարավազ շաքարավազ 2 teyi_bajak

ձու ձու 2 հատ

սոդա սոդա 2 teyi_gdal

վանիլային շաքար վանիլային շաքար

ալյուր ալյուր

կրեմ

շաքարավազ շաքարավազ 2 teyi_bajak

ձու ձու 2 հատ

կարագ կարագ 200 gram

օսլա օսլա 0.5 teyi_bajak

կաթ կաթ 0.5 liters

կոկոսի փաթիլներ կոկոսի փաթիլներ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 536 կկալ

The author and administrator mykitchen