1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cake with carrots

Whisk butter with sugar and vanilla sugar. Scrape the carrot, add raisin, cinnamon, cut apples, whisk the eggs one by one, stir in well. At the end add flour and baking powder little by little. Put parchment paper on the pan. Grease it and spread the dough. Bake at moderate temperature. Allow to cool. You may eat it already. But you may also use the following cream: Whisk sour cream very well, add the cream when it raises. Divide the cake, apply the cream on it, pour grinded nuts on it.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cake with carrots

ալյուր ալյուր 1.5 teyi_bajak

շաքարավազ շաքարավազ 1 teyi_bajak

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ

դարչին դարչին 1.5 teyi_gdal

վանիլային շաքար վանիլային շաքար 30 gram

ձեթ ձեթ 3 surchi_bajak

ձու ձու 3 հատ

գազար գազար 3 հատ

չամիչ չամիչ

խնձոր խնձոր 1 հատ

կրեմ

սերուցք սերուցք 150 gram

ընկույզ ընկույզ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 456 կկալ

The author and administrator mykitchen