1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cake “victoria”

Preheat the oven to 175°C. Whisk the egg-whites with sugar. Add the yolks, cocoa, flour, vanilla sugar. Grease the pan, cover with parchment paper. Bake at 175°C until it is ready. Whisk softened butter with sugar. Stir vanilla and salt into the butter. Add milk and stir for about 5 minutes. Apply the ready-made cream on the dough. Refridgerate the cake. Heat the cream a little, melt the chocolate stirring until it becomes a smooth mass. Take it from the fire and apply on the cake, make it smooth. Decorate with cherries, cream, mint flakes. You are free to use other decorations if you do not have these in hand.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cake “victoria”

ձու ձու 5 հատ

կակաո կակաո 20 gram

շաքարավազ շաքարավազ 1 teyi_bajak

ալյուր ալյուր 1 teyi_bajak

վանիլային շաքար վանիլային շաքար

կրեմ

կարագ կարագ 125 gram

շաքարավազ շաքարավազ 250 gram

կաթ կաթ 3 chashi_gdal

աղ աղ 1 ptxunc

վանիլային շաքար վանիլային շաքար 1 teyi_gdal

բալ բալ

սերուցք սերուցք 50 gram

շոկոլադ շոկոլադ 50 gram

նուշ նուշ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 531 կկալ

The author and administrator mykitchen