1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cake “sunflower”

Pou the sifted flour in the bowl, add baking powder, sugar and vanilla. In a separate bowl whisk the egg, milk and melted margarine. Pour the watery mass on the thick one. Add poppy and stir in. Grease the pan, spread the dough. Put it in the oven preheated to 180 C, bake for 25 minutes. Allow to cool in the pan. Squeeze the conserved peaches and make layers. Pour honey in a small bowl for the pulp, add sugar and cream. When the sugar stirs in add sunflower seeds. Boil the mixture for 2-3 minutes and stir continuously. If it is watery, add more seeds. Take out the dough from the oven, lay peach layers on it. Put the pulp in the center of the cake with a spoon. Bake in the oven for 15-20 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cake “sunflower”

սերուցք սերուցք 3 chashi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ 250 gram

ալյուր ալյուր 300 gram

ձու ձու 2 հատ

կաթ կաթ 100 ml

մարգարին մարգարին 150 gram

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 2 teyi_gdal

դեղձ դեղձ 300 gram

արևածաղկի սերմեր արևածաղկի սերմեր 100 gram

մեղր մեղր 2 chashi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 277 կկալ

The author and administrator mykitchen