1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cake “snickers”

Fill egg, sugar, margarine, honey, vinegar and soda in an enamel bowl and put on steam. Cook as long as increases its volume. When the dough changes its color, take and quickly mix with flour. Divide into two balls and bake. Don’t let it dry. Whisk the cream butter, add condensed milk little by little. Leave the half of peanut for decoration, the rest chop, but not too small. Mix the chopped peanut with the cream. Put a layer, fill cream and cover with second layer. Fill chocolate glaze or melted chocolate on cake and sprinkle the peanut.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cake “snickers”

ձու ձու 3 հատ

շաքարավազ շաքարավազ 1 teyi_bajak

կարագ կարագ 100 gram

մեղր մեղր 3 chashi_gdal

քացախ քացախ 1 chashi_gdal

սոդա սոդա 2 teyi_gdal

ալյուր ալյուր 3 teyi_bajak

կրեմ

խտացրած կաթ խտացրած կաթ 1 tup

կարագ կարագ 200 gram

գետնանուշ գետնանուշ 400 gram

շոկոլադ շոկոլադ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 11COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 555 կկալ

The author and administrator mykitchen