1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cake “rainbow”

Whisk the eggs with sugar in a bowl. Add softened butter, sour cream, whisk well till it becomes a homogeneous mass. Whisk flour and bakind soda in a separate bowl, add to the egg and stir. Add also vanilla sugar and stir again. As the rainbow has seven colours, split the dough into 7 parts and make each one a different colour. If you avoid using paints, jems and vegetables with different colours will help you. The 7 dough layers are not of the same size, it should reduce gradually. Then take the pan, grease it, spread the colour of the biggest amount. Spread the colours by diminution. Preheat the oven to 190°-200°C, bake it for 30 minutes. Take it out, allow to cool, serve cut, so as all the colours of rainbow are eye-catching.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cake “rainbow”

կարագ կարագ 100 gram

սոդա սոդա 0.5 teyi_gdal

ձու ձու 4 հատ

ալյուր ալյուր 1 teyi_bajak

շաքարավազ շաքարավազ 1.5 teyi_bajak

սննդային ներկեր սննդային ներկեր

վանիլային շաքար վանիլային շաքար

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 445 կկալ

The author and administrator mykitchen