1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cake “margarita”

Separate the yolks from the egg-whites, whisk with sugar till it becomes thick cream. Add flour and starch, stir well, add one lime peel. Pour the dough in the greased pan only the ¾ part, bake it for 30 minutes at 180°-200°C. Allow to cool. For the cream whisk the butter with condensed milk and coffee. Split the dough into two parts, apply the cream, pile the layers on each other. Cover the whole cake with cream and decorate to yout taste.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cake “margarita”

ձու ձու 4 հատ

շաքարավազ շաքարավազ 0.5 teyi_bajak

ալյուր ալյուր 2 teyi_bajak

օսլա օսլա 2 chashi_gdal

կարագ կարագ 200 gram

խտացրած կաթ խտացրած կաթ 400 gram

սև սուրճ սև սուրճ 2 chashi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 520 կկալ

The author and administrator mykitchen