1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cake “hill of fruits”

Separate egg-whites from yolks and whisk. Add the yolks and sugar. Then pour flour and cocoa. Put parchment paper into the pan, spread the dough in it. Bake it in preheated oven for 30 minutes. Wet gelatin into pineapple juice. Heat on the steam. Stir sour cream into yogurt. Add a tablespoon sugar and cooled jelly. The cream is ready. Cut some conserved peaches into small pieces. Divide the dough. Reduce one portion into small pieces and mix with the peaches. Take a deep plate, lay the pineapple circles on it, pour a little cream on it. Spread a little dough with peaches. Cover it with cream. Put the second layer on it covered with pineapple juice beforehand. Refridgerate the cake. Decorate it with fruits and berries.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cake “hill of fruits”

ձու ձու 4 հատ

շաքարավազ շաքարավազ 2 teyi_bajak

ալյուր ալյուր 1 teyi_bajak

յոգուրտ յոգուրտ 500 gram

ժելատին ժելատին 25 gram

դեղձ դեղձ

պահածոյացված արքայախնձոր պահածոյացված արքայախնձոր

կակաո կակաո

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 8COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 598 կկալ

The author and administrator mykitchen